Sektioner i Ålems OK

OL-sektionen
Sektionsansvarig Åke Nyström 070-654 38 37, ol@alemsok.se
Övriga: Kjell Gustavsson, Stefan Olsson, Peter Joelsson och Allan Karlsson

Skid- och Löpsektionen
Sektionsansvarig Kenneth Olausson 070-595 04 55, skid@alemsok.se
Övriga: Tomas Holmström, Peter Lundqvist och Kristoffer Nilzén

Stug- Spår- och Materialsektionen
Sektionsansvarig  Jan-Åke Carlsson 072-562 28 95, stug@alemsok.se
Övriga: Christer Brehmer, Håkan Strömberg, och Magnus Andersson

Kart- och Marksektionen
Sektionsansvarig Stefan Olsson 070-2182110, kart@alemsok.se
Övriga, Manfred Olejnik och Torbjörn Sandebäck

Triathlonsektionen
Sektionsansvarig Åke Nyström 070-654 38 37, triathlon@alemsok.se
Övriga, Kenneth Olausson