Skid- o löp sektionen

Sektionsansvarig Kenneth Olausson 070-595 04 55, skid@alemsok.se
Övriga, Tomas Holmström, Peter Lundqvist och Kristoffer Nilzén

Länk till tävlingskalendern för skidor,