Spårskötsel

Spårskötsel 2023

Karta med info om ansvarig för skötselsträcka

Långehäll långa (grön-vit) 2,5 – 5,5 km
Cykelklubben
**Info av Christer. Röjsåg i gamla skooter-förrådet. Karta på dörr i klubbstugan. *Lämplig röjtid för främst löpspåren är efter midsommar, då håller sig spåren fina under sommar och höst när många springer.
*Skidspåren (grön och gul, dvs Alve- och Nä-setspår med slingor) bör klippas brett med tanke på snösamlaren. *Skidspåren kan behöva en översyn på senhös-ten för nedhängande grenar och annat. 
*Cykelklubben tar större delen av Långehäll långa, grön-vit. För info så tar de även gamla 4:an som inte är på gul-vita (öster om vägen). De håller även efter de delar på tex blå spåret som de cyklar på.