GDPR

Information om den nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Styrelsen i Ålems OK är ansvariga för de personuppgifter som föreningen har om medlemmarna. På Ålems OK:s hemsida finns mer information om integritetspolicyn.

Begäran av registerutdrag ÅOK

Integritetspolicy ÅOK

Registerförteckning ÅOK